Przetarg nieograniczony- wykonanie sieci ciepłowniczej

Wykonanie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 200 w Mszczonowie o długości ok. 711 mb

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus

Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej jako Regulamin)

W postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert : 9 maja 2024 godz.11.00

Kontakt z zamawiającym pod numerem : 663 300 177

Informacja  o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

Odpowiedzi na pytania 08.05.2024

Odpowiedzi na pytania 06.05.2024

Zmiana SWZ, odpowiedzi na pytanie

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3-  Oświadczenie RODO ( o ile dotyczy)

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Załącznik nr  5 – Projekt umowy

Załącznik nr  6 – Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Skip to content