Oferta Sprzedaży

Oferujemy na sprzedaż armaturę oraz źródło ciepła kotłowni biomasowej wyposażonej w dwa kotły wodne niskotemperaturowe opalane biomasą o mocy 500 kW każdy i ciśnieniu nominalnym 1,5 bar. Każdy z kotłów wyposażony jest fabrycznie w wentylator podmuchu, czujkę temperatury spalin, regulowaną przepustnicę zamontowaną na czopuchu oraz w sterownik nadzorujący pracę kotła poprzez regulację wentylatora i stopnia otwarcia przepustnicy.

Układ technologiczny kotłowni jest wyposażony w wymiennik ciepła w celu przekazywania energii cieplnej wytwarzanej w kotłach do sytemu cieplnego. Jest to płytowy, skręcany wymiennik z fabryczną izolacją.

Dla każdego kotła jest pompa obiegowa bezdławnicowa kołnierzowa z moŻliwością przełączania prędkości obrotowej.

Specyfikacja techniczna

 1. Kocioł na biomasę – producent MetalERG, 500 kW, PN 1,5, paramtery pracy 90/70° C, kocioł na słomę i drewno typu EKOPAL RM 03-2. Z wentylatorem podmuchowym 5,5 kW, czujnikami temperatury wody i spalin, elektronicznym sterownikiem i automatycznie regulowaną przepustnicą spalin – 2 szt.
 2. Wymiennik ciepła –1400 kW, PN 10, paramtery pracy 90/70° C – 65/85° C, płytowy wymiennik ciepła wraz z kompletem kołnierzy, uszczelek i izolacją termiczną – 1szt.
 3. Zbiornik wody uzupełniającej 30 m3 – 1 szt.
 4. Naczynie wzbiorcze instalacji kotłowni – 200 dm³, otwarte typu „B’’ o pojemności całkowitej 250 dm³ i wymiarach 750/750/500 mm – 1szt.
 5. Zawór bezpieczeństwa wymiennika ciepła DN 40, p =1,5 bara, typ SYR 1915 – 1szt.
 6. Pompa kotłowa – producent, Gp = 21,5 m³/h, Hp = 4,8 m, 100 ° C, PN 6, 3 x 400 V, N = 0,57 kW, bezdławnicowa kołnierzowa pompa z przełączaniem prędkości obrotowej – 2 szt.
 7. Przepustnica odcinająca, DN 125, PN 10, t = 100° C, międzykołnierzowa – 5 szt.
 8. Przepustnica odcinająca, DN 100, PN 10, t = 100° C, międzykołnierzowa – 4 szt.
 9. Zawór zwrotny pompy kotłowej , DN 100, PN 10, t =100° C, międzykołnierzowa – 2 szt.
 10. Zawór regulacyjno-pomiarowy DN 100, PN 10, t = 100° C PN 16 – 2 szt.
 11. Przepustnica z siłownikiem (230 V) dla przewodu obejściowego kotła DN 50, PN 10, t = 100° C międzykołnierzowa – 2 szt.
 12. Zawór zwrotny przewodu obejściowego kotła s DN 50, PN 10, t = 100° C, międzykołnierzowy – 2szt.
 13. Filtr wody kotłowej i sieciowej DN 125, PN 10, t = 100° C, – siatkowy kołnierzowy – 2 szt.
 14. Zawór spustowy DN 25, PN 10, t = 100° C, gwintowany – 7szt.
 15. Zawór zwrotny układu uzupełniania zładu DN 25, PN 10, t = 100° C, gwintowany, – 1 szt.
 16. Zawór redukcyjny układu uzupełniania zładu DN 20, pred. = 1,5 bar, t = 70° C,¾’’ z przyłączami gwintowanymi i mosiężną obsadą siatki – 1 szt.
Skip to content