Energia Elektryczna

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 25.08.2022 na 02.09.2022

Termin składania ofert: 02 września 2022 r., do godz. 12:00

Forma:

  • Pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego,osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Godziny pracy biura: 8.00- 15.30
  • Elektroniczna na adres marta.chudzik@geotermia.com.pl,opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Zapotrzebowanie: 1 287 044  kWh dla 9 PPE

Taryfy:  C11, C21, C22b, C23, B23.

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia: marta.chudzik@geotermia.com.pl

SIWZ do pobrania

Załączniki do pobrania

ogłoszenie 

Zmiana SWZ

Odpowiedzi

Zmian SWZ

Otwarcie ofert

Unieważnienie

Skip to content