Ciepłownia Błonie

W 2004 roku Geotermia Mazowiecka S.A. rozpoczęła działalność w mieście Błonie.
Inwestycja dotyczyła połączenia istniejących dwóch oddzielnych systemów ciepłowniczych w jeden spójny system oraz opracowania wraz z Urzędem Miasta Błonie oraz Spółdzielnią Mieszkaniową projektu rozwoju sieci ciepłowniczej (systemu dystrybucji) wraz z termomodernizacją zasobów komunalnych i spółdzielczych miasta.
Spółka jest wiodącym dostarczycielem ciepła na terenie miasta a zlokalizowana przy ul. Kilińskiego, kotłowania gazowa, pokrywa zapotrzebowanie na ciepło budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Łączna moc grzewcza kotłowni wynosi 9,9 MW zaś roczna produkcja ciepła wynosi 50 tys. GJ.

Skip to content