Zmiany w ustawie

W dniu 31.12.2023 roku, weszła w życie Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła Dz.U. z 2023 r. poz. 2760.

Niniejsza ustawa m.in. rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych o których mowa w art 4 ust 1 pkt 4) Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1772

u) podmioty realizujące na rzecz jednostki samorządu terytorialnego zadania i usługi, w tym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, z zakresu kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności.

Jednocześnie inormujemy że jest to grupa odbiorców którzy  by być objęci cenami maksymalnymi, powinni złożyć oświadczenie – do pobrania poniżej:

Oświadczenie dla odbiorcy wrażliwego

Skip to content