Zakład Geotermalny Mszczonów

Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi skumulowaną w skałach i wodach podziemnych. Źródłem ciepła geotermalnego zawartego w górotworze są procesy rozpadu pierwiastków promieniotwórczych oraz ciepła, które pochodzi jeszcze z czasów powstania Ziemi. Ilość ciepła zmagazynowana we wnętrzu Ziemi jest ogromna, do głębokości około 10 km przekracza 50 000 krotnie energię zawartą we wszystkich złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dobre parametry geotermalne skał występują w górotworze na Niżu Polskim – w utworach mezozoicznych subbasenów grudziądzko-warszawskiego i szczecińsko-łódzkiego. To właśnie z tych warstw geotermalnych korzysta instalacja w Mszczonowie.

Zakład Geotermalny w Mszczonowie powstał jako trzeci w Polsce. Wydobywana w nim od 2000 roku woda geotermalna wykorzystywana jest do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych oraz co jest ewenementem na skalę europejską- do celów pitnych
Ciepłownia geotermalna która jest zlokalizowana w Mszczonowie przy ulicy Sienkiewicza zastąpiła przestarzałe trzy miejskie kotłownie węglowe, które co roku emitowały do atmosfery 15 ton związków azotu, 60 ton związków siarki, 9700 ton dwutlenku węgla oraz 145 ton pyłów. Po zastosowaniu zasilania geotermalnego i wspódziałającego z nim dodatkowego systemu gazowego -emisja pyłów spadła do zera, znikły również związki siarki, związki azotu spadły zaledwie do poziomu jednej tony, a dwutlenku wydziela się teraz czterokrotnie mniej. Eksploatacja gorących podziemnych źródeł zapewnia więc społeczności Mszczonowa nie tylko stabilny system grzewczy ale też  minimalizując negatywne skutki oddziaływania na środowisko samego procesu produkcji ciepła w znacznym stopniu podniosła komfort życia w mieście.

Podmszczonowskie wody geotermalne o temperaturze 42° C, pozyskiwane z głębokości 1700 metrów są w stanie skutecznie ogrzać Mszczonów do momentu kiedy temperatura powietrza nie spadnie poniżej -5C, później musi być już dodatkowo podgrzewana gazem.
Ciepłownia gazowo-geotermalna w Mszczonowie została oddana do użytku w 2000r. Wybudowana była w ramach projektu celowego współfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Wnioskodawcą i wykonawcą projektu był Urząd Miasta i Gminy Mszczonów, natomiast realizatorem był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, pełniący nadzór naukowy nad inwestycją.
Całkowita moc ciepłowni wynosi 8,5 MW. Wyposażona jest ona w trzy kotły wodne oraz dwie absorbcyjne pompy ciepła, wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny.

Mszczonowska geotermia dysponuje wodą słodką, co jest ewenementem w skali światowej. W Europie podobna instalacja działa tylko w podmonachijskim Erding.

Od 2008 roku podmszczonowskie wody geotermalne wykorzystywane są również do celów rekreacyjnych w nowoczesnym aquaparku „Termy Mszczonowskie”. Termalny komples basenowy cieszy się olbrzymim zainteresowanień wśród mieszkańców aglomeracji warszawsko- łódzkiej.Goście odwiedzający Termy Mszczonowskie mogą skorzystać z dwóch całorocznych basenów, zawierających surową wodę termalną o temperaturze 30-34°, która korzystnie wpływa na schorzenia reumatyczne oraz układ kostny. Wody wykorzystywane w kąpielisku nie są filtrowane, ani wzbogacane w celu zachowania ich naturalnych właściwości. Podwyższona zawartość związków o zelaża powoduje mętność oraz determinuje brązowo- zielonkawy kolor wody.

W 2011 roku Spółka zrealizowała inwestycje pn. „Budowa instalacji odzysku ciepła II stopnia w Zakładzie Geotermalnym w Mszczonowie” Jej efektem ekologicznym jest wytworzenie instalacji zwiększającej produkcję energii odnawialnej o 1 MW.

 

Skip to content