Węgiel kamienny

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w postępowaniu na  dostawę węgkla kamiennego dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

 

Termin składania ofert: 04 lipca 2022 r., do godz. 11:00

Forma: pisemna bądź eleketroniczna

Zapotrzebowanie: 2000 Mg

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia: marta.chudzik@geotermia.com.pl

SIWZ do pobrania

Załączniki do pobrania

Otwarcie 

Unieważnienie

Skip to content