Wykonanie i rekontrukcja otworu

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym- art. 275 pkt. 1 Pzp nr 2/PZP/2022 na Wykonanie pionowego otworu geotermalnego Mszczonów GT-1 oraz rekonstrukcja istniejącego otworu Mszczonów IG-1 w miejscowości Mszczonów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego” w Mszczonowie Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus 

Miejscie w którym znadjuje się komplet dokumentacji:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/daea85fe-7142-4b68-a310-4eadce70b2b1

Oferty składa się poprzez MINIPORTAL.

Termin składania ofert: 31.03.2022 12:00

Skip to content