Zapytanie ofertowe- hala

Dostawa oraz montaż hali stalowej stanowiącej zabudowę odwiertu geotermalnego IG-1 w Mszczonowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus

Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej jako Regulamin)

W postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert : 07.02.2024 godz.11.00

Dokumenty do pobrania :

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 –  Klauzula RODO ( wypełnić o ile dotyczy)

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.01.2024 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Skip to content