Dostawa absorpcyjnej pompy ciepła

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w przetargu otwartym na Dostawę absorpcyjnej pompy ciepła w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie” Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus.

Link do prowadzonego postępowania oraz dokumentacji:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/551f4541-c9ff-46e6-8214-c425b34eba22

Oferty należy składać przez Miniportal.

Termin Składania offert : 5 kwietnia 2022 r. godziny 12.00

Skip to content