Rada nadzorcza

ZOFIA GRAŻYNA KRUKOWSKA – PRZEWODNICZĄCA

ADAMSKI JANUSZ – WICEPRZEWODNICZĄCY

DARIUSZ JAROSŁAW BOBKO – Członek

TOMASZ TYMOFTYJEWICZ – Członek

MICHAŁ TRZOSKA – Członek

ANETA MARIA KOSZTOWNIAK – Członek

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Skip to content