Informacja dla kilentów

W naszej siedzibie mogą Państwo załatwić wszelkie sprawy związane z przyłączeniem obiektu do sieci i dostawą ciepła, a w szczególności:

 • możliwościach, warunkach i zasadach przyłączenia do sieci ciepłowniczej,
 • kosztach dostawy ciepła do obiektu
 • aktualnych stawkach opłat za ciepło,
 • zasadach rozliczania zużycia ciepła,
 • wysokości wystawionych faktur

W przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości lub zastrzeżenia dotyczące:

 • prawidłowości wskazań licznika ciepła
 • poprawności wystawionej faktury za ciepło ( np. błędne dane, niepoprawna ilość zużytego ciepła )
 • przestrzegania przez nasze przedsiębiorstwo warunków oraz terminów określonych w Standardach jakościowych obsługi Odbiorców ( np. terminów włączenia/wyłączenia dostaw ciepła, jakości dostarczonego ciepła )
 • problemów w komunikacji z pracownikami Geotermii Mazowieckiej S.A.

Prosimy o skontaktowanie się z naszym przedsiębiorstwem:

 • telefonicznie – tel./fax  46 855 27 93
 • pisemnie – geotermia@geotermia.com.pl
 • osobiście – Geotermia Mazowiecka S.A. 96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9a

Kontakt w dni robocze w godzinach 8.00-15.30

Jeżeli będzie to możliwe, nasi pracownicy od razu udzielą Państwu kompleksowej odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa pytania i wątpliwości

Skargi, Reklamacje

 Nasi pracownicy mają 12 godzin na udzielenie informacji telefonicznych lub 7 dni w przypadku informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.

Udzielenie odpowiedzi na reklamację złożona przez Państwa powinno nastąpić w ciągu 12 godzin w przypadku odpowiedzi telefonicznych,14 w przypadku pisemnych i 30 w przypadku odpowiedzi pisemnych, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Standardy jakości obsługi odbiorców i wszelkie inne sprawy nieuregulowane umową sprzedaży ciepła określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U. Nr 16 poz. 92 ). 

 

Skip to content