Projekt badawczo-rozwojowy – Zrealizowany

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Geotermia Mazowiecka S. A – zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy pt. „Opracowanie i wdrożenie metody ciągłego monitorowania korozji mikrobiologicznej w systemach geotermalnych”. Projekt dofinansowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu Programu INNOTECH, ścieżka  In- Tech. Okres realizacji: 01.04.2012 – 31.03.2015. Projekt realizowany był przez Konsorcjum Naukowe w składzie: Geotermia Mazowiecka S. A. – Lider Projektu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa – Partner Projektu, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej – Partner Projektu. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Banaś.”

Broszura informacyjna opisująca zasady działania stacji ciagłego monitorowania BioCorrGeo oraz korzyści jakie podmiot może osiągnąć dzięki wprowadzeniu tego systemu:

Zobacz broszurę.

Skip to content