Plan ograniczeń

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

 

Niniejszy plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu  ciepła, na podstawie art. 11  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z późn. zm.), został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U.2021 r. poz. 2209) oraz został uzgodniony przez Wojewodę Mazowieckiego dnia 22 sierpnia 2022r. 

Skip to content