Systemy Zarządzania ISO

 W 2018 r. Geotermia Mazowiecka S.A. podjeła starania mające na celu dostosowanie funkcjonujących systemów do nowych norm 9001:2015 oraz 14001:2015.

W maju 2021 roku odbył się audyt recertyfikujący Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy ISO14001:2015 oraz Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015, w wyniku którego Geotermia Mazowiecka S.A. uzyskała pozytywną ocenę, czego następstwem stało się otrzymanie certyfikatu.

Geotermia Mazowiecka S.A wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania w zakresie: Wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Projektowanie i wykonywanie sieci, przyłączy i instalacji ciepłowniczych.

Skip to content