Historia Firmy

Mszczonowski odwiert geotermalny Mszczonów lG-1 wykonano w latach siedemdziesiątych XX wieku (1976-1977) w celu m.in. poszukiwań złóż ropy i gazu. Z uwagi na brak zasobów odwiert zlikwidowano poprzez zamknięcie wytypowanych horyzontów zbiornikowych korkami cementowymi. Po zakończeniu prac wiertniczych przeprowadzono pełną rekultywację terenu wiertni z utworzeniem placu handlowego w miejscu otworu.

W 1992 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przedstawił ówczesnym władzom samorządowym Żyrardowa inicjatywę wykorzystania ciepła stwierdzonych tu wód geotermalnych. W tym samym czasie (listopad 1991 r.) przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Polgeol opracowany został „Projekt rekonstrukcji i badań hydrogeologicznych wód geotermalnych z horyzontu kredowego w otworze Mszczonów lG-1”.

W dniu 16 czerwca 1994 r. nastąpiło formalne rozpoczęcie funkcjonowania Geotermii Żyrardowskiej SA. Był to dzień zawarcia umowy powołującej Spółkę przez akcjonariuszy co miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w Żyrardowie.

W 1995 r. Spółka zmieniła nazwę na „Geotermia Mazowiecka S.A.” oraz rozszerzyla akcjonariat podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po powołaniu spółki Geotermia Mazowiecka S.A. przygotowany został projekt wykozystania złoża wody geotermalnej do celów grzewczych. Analiza geologiczna danych archiwalnych oraz analiza potencjału rynku ciepłowniczego miasta Mszczonowa wykazały iż najbardziej perspektywicznym poziomem jest poziom dolnej kredy, w przedziale glebokościowym 1600,0-1700,0 m p.p.t. o temperaturze wód 42,0°C . Dodatkowym atutem udostępnienia tego poziomu wodonośnego był fakt, iż wody geotermalne nie są tu zmineralizowane co otwierało także inne perspektywy dla wykorzystania tych wód, m.in. do celów pitnych i rekreacyjnych.

W 1996 r. rozpoczęto prace rekonstrukcyjne w otworze IG-1  oraz podjęto budowę Zakładu Geotermalnego, zlokalizowanego w Mszczonowie przy ul. Sienkiewicza 58.

W 1997 r. Zakład Geotermalny w Mszczonowie rozpoczął produkcje energii cieplnej, a w dniu 25 maja 2000 r. nastąpiło jego uroczyste otwarcie.

Zakład Geotermalny Mszczonów powstał jako trzeci w Polsce, a koszt inwestycji wyniósł blisko 10 milionów złotych. Woda geotermalna została zagospodarowana przede wszystkim do celów ciepłowniczych, ale także od 2008 r. do zasilania obiektu rekreacyjnego Termy Mszczonowskie.
Woda geotermalna, po oddaniu ciepła, jest także wykorzystywana do celów pitnych, co jest rzadkością w skali europejskiej. Podobne instalacje działają w Erding, mieście zlokalizowanym w rejonie Monachium w Niemczech oraz od 2012 roku w Poddębicach. Wody geotermalne w strefie Mszczonowa, o temperaturze 42,0°C, eksploatowane z głębokości około 1700,0 m skutecznie ogrzewają miasto do momentu, gdy temperatura zewnętrzna nie osiąga wartości poniżej -5,0°C. Przy spadku temperatury poniżej -5,0°C jest dodatkowo podgrzewana gazem . Schłodzona woda geotermalna, po przejściu przez instalację odżelaziania kierowana jest do miejskiej sieci wodociągowej jako woda pitna o stwierdzonej wysokiej jakości.

W 2011 r. Geotermia Mazowiecka zrealizowała kolejną inwestycję w swoim systemie ciepłowniczym, pn. „Budowa instalacji odzysku ciepła II stopnia w Zakładzie Geotermalnym w Mszczonowie”.

Pod nazwą Geotermia Mazowiecka S.A. funkcjonuje nie tylko Zakład Geotermalny w Mszczonowie. W 1998 r. w skład Geotermii Mazowieckiej S.A. wszedł także konwencjonalny system ciepłowniczy, dostarczający ciepło do jednej z dzielnic Sochaczewa Chodakowa. W 2003r. do struktury wytwórczej Spółki przystąpiło miasto Błonie, a w 2008/2009 r. ze swoim systemem grzewczym dołączył Ożarów Mazowiecki. W tym samym czasie Spółka zbudowała w Sochaczewie kolejną ciepłownię, tym samym umożliwiając dostarczanie ciepła do około 40 mieszkańców miasta. Ostatnim etapem rozwoju Geotermii Mazowieckiej S.A. było zbudowanie w Żyrardowie ciepłowni gazowej.
Geotermia Mazowiecka S.A. posiada koncesję na wytwarzanie ciepła od 1998 r. Przedmiot działalności objętej tą koncesją stanowi działalność gospodarcza, polegająca na wytwarzaniu ciepła w sześciu źródłach

  1. Zakład Geotermalny w Mszczonowie, o łącznej mocy zainstalowanej 8,5 MW, wyposażony w trzy kotły wodne oraz dwie absorpcyjne pompy ciepła, wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny.
  2. Ciepłownia „Chodaków” w Sochaczewie, o łącznej mocy zainstalowanej 6,8 MW, wyposażona w dwa kotły wodne o mocy zainstalowanej 2,9 MW każdy, wykorzystujące jako paliwo miał węglowy oraz dwa kotły wodne, o mocy zainstalowanej 0,5 MW każdy, przystosowane do spalania biomasy.
  3. Kotłownia w Błoniu, o łącznej mocy zainstalowanej 9,9 MW, wyposażona w trzy kotły wodne, wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny.
  4. Kotłownia w Ożarowie Mazowieckim, o łącznej mocy zainstalowanej 14,0 MW, wyposażona w trzy kotły wodne, wykorzystujące jako paliwo gaz ziemny.
  5. Kotłownia w Żyrardowie, o łącznej mocy zainstalowanej 10,0 MW, wyposażona w jeden kocioł wodny, wykorzystujący jako paliwo gaz ziemny
Skip to content