Wskaźnik nakładu energii nieodnawialnej dla sieci cieplnej

Informacja o wskaźnikach nakładu nieodnawialnej energii cieplnej dla sieci ciepłowniczych Geotermii Mazowieckiej S.A. 

CIEPŁOWNIE

Współczynnik Wp,c

Ciepłownia Chodaków, ul. Wiskozwa 3

1,52

Ciepłownia Trojanów, ul. Okrężna 25 A

1,40

Ciepłownia Błonie, ul. Kilińskiego 2

1,36

Ciepłownia Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133

1,36

Ciepłownia Mszczonów, ul. Sienkiewicza 58 A

0,72

Ciepłownia Żyrardów, ul. Czysta 6

1,11

Wskaźnik został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2017.1912 z dnia 2017.10.13).

Skip to content