Marta Chudzik

Roboty budowlane

Geotermia Mazowiecka S.A. informuje że od dnia 05.10.2023 r. trwają prace związane z rozbudową sieci cieplnej w Mszczonowie. Prace obejmą obszar: m. Mszczonów, Obręb 0001 dz. o nr ew. 1063/1; 734; 744/1; 830; 737; 918/9; 744/2. Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zgromadzenie

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 22.06.2023 r.o godz. 12°° w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2022 r.4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia …

Walne Zgromadzenie Read More »

Zapytanie ofertowe

UWAGA  Zmianie uległ załącznik nr 2 do  niniejszego zapytania ofertowego prezentujący deklarowane ilości zamówionego gazu. Zmianie uległ termin składania ofert. Aktualny termin : 18 kwietnia 2023r godz. 11.00 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  „KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO dla Geotermii Mazowieckiej S.A. na okres  01.01.2024- 30.06.2024 ” Geotermia Mazowiecka S.A., do niniejszego postępowania nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień …

Zapytanie ofertowe Read More »

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 130 000 PLN   dotyczące wykonania nawierzchni bitumicznej po budowie sieci wody geotermalnej w ul. Maklakiewicza i Spółdzielczej w Mszczonowie  Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus Zamówienie realizowane w oparciu o §27 ust 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, …

Zapytania ofertowe Read More »

Wskaźnik nakładu energii nieodnawialnej dla sieci cieplnej

Informacja o wskaźnikach nakładu nieodnawialnej energii cieplnej dla sieci ciepłowniczych Geotermii Mazowieckiej S.A.  CIEPŁOWNIE Współczynnik Wp,c Ciepłownia Chodaków, ul. Wiskozwa 3 1,4 Ciepłownia Trojanów, ul. Okrężna 25 A 1,4 Ciepłownia Błonie, ul. Kilińskiego 2 1,1 Ciepłownia Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 1,2 Ciepłownia Mszczonów, ul. Sienkiewicza 58 A 1,1 Ciepłownia Żyrardów, ul. Czysta 6 1,1 …

Wskaźnik nakładu energii nieodnawialnej dla sieci cieplnej Read More »

Informacja o średnim zużyciu ciepła

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z …

Informacja o średnim zużyciu ciepła Read More »

Energia Elektryczna3

Szanowni Państwo,zapraszamy do udziału w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. …

Energia Elektryczna3 Read More »

Ceny z rekompensatą i maksymalne

W dniu 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ta wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z …

Ceny z rekompensatą i maksymalne Read More »

Energia Elektryczna

Szanowni Państwo,zapraszamy do udziału w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. …

Energia Elektryczna Read More »

Oferta Sprzedaży

Oferujemy na sprzedaż armaturę oraz źródło ciepła kotłowni biomasowej wyposażonej w dwa kotły wodne niskotemperaturowe opalane biomasą o mocy 500 kW każdy i ciśnieniu nominalnym 1,5 bar. Każdy z kotłów wyposażony jest fabrycznie w wentylator podmuchu, czujkę temperatury spalin, regulowaną przepustnicę zamontowaną na czopuchu oraz w sterownik nadzorujący pracę kotła poprzez regulację wentylatora i stopnia …

Oferta Sprzedaży Read More »

Skip to content