Zapytanie ofertowe- pompa

dostawa pompy głębinowej z przewodem elektrycznym oraz przetwornikiem częstotliwości (falownikiem) na ujęcie geotermalne w Mszczonowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus

Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej jako Regulamin)

W postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA ZMIANA 

Termin składania ofert : 09.02.2024 godz.11.00

Dokumenty do pobrania :

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 –  Klauzula RODO ( wypełnić o ile dotyczy)

Odpowiedzi na pytanie

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Skip to content