Ceny ciepła dla odbiorców wrażliwych

Szanowni Państwo,

Informujemy że w dniu 13.06.2024 r. weszła w życie Ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859). Powyższa zmiana wprowadziła zmiany do ustawy  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Zmiana przepisów zakłada przedłużenie funkcjonowania mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła do dnia 30 czerwca 2025 r.

W rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo ciepłownicze wciąż będzie obowiązane wykorzystywać cenę najkorzystniejszą dla odbiorcy. Geotermia Mazowiecka S.A.  Informuje że ceny te od 1 lipca 2024 kształtować się będą następująco:

Skip to content