GAZ ZIEMNY

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w przetargu na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

UWAGA : 13.04. Poprawiono numery punktów poboru znajdujące się w Załączniku numer 1 do SIWZ.

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2021 r., do godz. 11:00

Forma: Pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego,osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Godziny pracy biura: 8.00- 15.30

Zapotrzebowanie: 53 311 178 kWh dla 4 obiektów

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia: marta.chudzik@geotermia.com.pl

SIWZ do pobrania

Załączniki do pobrania

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.04.2021

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2021

Protokół otwarcia

Protokół wyboru oferty

Skip to content