Ciepłownia Żyrardów

Jesienią 2011 r. Spółka podpisała- przy udziale władz samorządowych Żyrardowa – umowę intencyjną z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „ Żyrardów” oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „ Żyrardów”, dotyczącą budowy na terenie miasta kotłowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym, a także instalacji suszenia i utylizacji osadów ściekowych. Finalizacja inwestycji przewidziana została na lipiec 2013. Energia cieplna przeznaczona będzie głównie do celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dla miejskiego budownictwa mieszkaniowego oraz częściowo do celów technologicznych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” . Energia cieplna zawarta w gorącej wodzie będzie wytwarzana przez energetyczne spalanie gazu ziemnego w kotle o mocy nominalnej 10 MW w którym zastosowano rozwiązania ograniczające ilość tlenków azotu powstających w procesie spalania paliw. Powyższa inwestycja potwierdza, że każdy z projektów inwestycyjnych spółki zawiera w sobie element ochrony środowiska, który jest dla nas priorytetem.

Skip to content