Wojtek Tylkowski

Historia Firmy

Mszczonowski odwiert geotermalny Mszczonów lG-1 wykonano w latach siedemdziesiątych XX wieku (1976-1977) w celu m.in. poszukiwań złóż ropy i gazu. Z uwagi na brak zasobów odwiert zlikwidowano poprzez zamknięcie wytypowanych horyzontów zbiornikowych korkami cementowymi. Po zakończeniu prac wiertniczych przeprowadzono pełną rekultywację terenu wiertni z utworzeniem placu handlowego w miejscu otworu. W 1992 r. Instytut Gospodarki …

Historia Firmy Read More »

Tężnia i park zdrojowy

W sierpniu 2020 r. zakończone zostały prace związane z budową skweru na osiedlu mieszkaniowym Dworcowa. Prace zostały rozpoczęte pod koniec maja i przebiegały w szybkim tempie. Skwer powstał dzięki współpracy Gminy Mszczonów z Geotermią Mazowiecką S.A. Główną atrakcją jest tężnia solankowa, dwa zdroje parkowe z woda pitną oraz dwie mini fontanny, które wykonała Geotermia Mazowiecka. …

Tężnia i park zdrojowy Read More »

Walne zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zarząd Geotermii Mazowieckiej S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r., o godz. 1200, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego …

Walne zgromadzenie Read More »

Przydatne kontakty

Biuro Mszczonów 46 855 27 93 email: geotermia@geotermia.com.pl Mistrz Ciepłowni Sochaczew 601 812 161 609 215 603 Ciepłownia Chodaków 46 863 26 36 Ciepłownia Trojanów 46 862 60 62 Mistrz Zakładu Geotermalnego Mszczonów 502 261 555 Ciepłownia Żyrardów 46 855 10 40 Mistrz Ciepłowni Żyrardów 601 812 162 Mistrz Ciepłowni Błonie 669 875 033 Ciepłownia Ożarów Mazowiecki 501 093 955 663 300 177 marcin.slowek@geotermia.com.pl Kontakt w sprawie możliwości …

Przydatne kontakty Read More »

Dodatkowe usługi

Usługi w zakresie doradztwa geotermalnego Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa geotermalnego. Jeśli są Państwo zainteresowani bardzo prosimy o kontakt  geotermia@geotermia.com.pl  +48 (46) 855 27 93

Dematerializacja Akcji

Zarząd Geotermii Mazowieckiej S.A. w Mszczonowie działając na podstawie art. 16  ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798), w związku z prowadzaniem procedury dematerializacji akcji, wzywa akcjonariuszy Geotermii Mazowieckiej S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Złożenie dokumentów akcji …

Dematerializacja Akcji Read More »

Akcjonariusze

Gmina Mszczonów 21,61% Gmina Ożarów Mazowiecki 19,05% Gmina Błonie 16,26% WFOŚiGW Warszawa 13,57% WFOŚiGW Łódź 11,92% Gmina Miasto Sochaczew 6,34% PGK Żyrardów sp z o.o. 3,52% PEC Sochaczew sp.z o.o.   2,99% Energetyka cieplna sp.z.o.o. w Skierniewicach 2,65% S.M. w Mszczonowie   1,60% S.M. w Błoniu    0,03% Pozostali  0,48%

Rada nadzorcza

ZOFIA GRAŻYNA KRUKOWSKA – PRZEWODNICZĄCA ADAMSKI JANUSZ – WICEPRZEWODNICZĄCY DARIUSZ JAROSŁAW BOBKO – Członek TOMASZ TYMOFTYJEWICZ – Członek MICHAŁ TRZOSKA – Członek ANETA MARIA KOSZTOWNIAK – Członek Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Skip to content