Zapytanie ofertowe

Dotyczące: dostawy i montażu zadaszenia w formie kopuły, odwiertu geotermalnego GT-1 w Mszczonowie

 Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus

Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej jako Regulamin)

W postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Wymagany maksymalny  termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2024 r.

Dokumenty do pobrania :

Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 –  Klauzula RODO ( wypełnić o ile dotyczy)

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Skip to content