Dematerializacja Akcji

Zarząd Geotermii Mazowieckiej S.A. w Mszczonowie działając na podstawie art. 16  ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798), w związku z prowadzaniem procedury dematerializacji akcji, wzywa akcjonariuszy Geotermii Mazowieckiej S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Link do pierwszego wezwania  opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  Numer 145/2020 (6035) z 28 lipca 2020 r. → Pozycja 37087:

Pierwsze wezwanie

Link do drugiego  wezwania  opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  Numer 157/2020 (6047) z 13 sierpnia 2020 r. → Pozycja 40332

Drugie wezwanie

Link do trzeciego   wezwania  opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  Numer → 174/2020 (6064) z 7 września 2020 r. → Pozycja 44986

Trzecie wezwanie

Link do czwartego wezwania  opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 187/2020 (6077) z 24 września 2020 r. → Pozycja 49043

Czwarte wezwanie

Link do piątego  wezwania  opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  Numer 202/2020 (6092) z 15 października 2020 r. → Pozycja 54764

Piąte wezwanie

Uchwała o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Skip to content