Zakres działalności

CZYM JEST GEOTERMIA?

Geotermię najprościej można opisać jako energię pozyskiwaną ze skał znajdujących się głęboko pod powierzchnią ziemi. Ilość ciepła tam zmagazynowana jest ogromna. Do głębokości około 10 km przekracza 50 000 krotnie energię zawartą we wszystkich złożach gazu ziemnego i ropy naftowej.

Sposób pozyskiwania tego skarbu, oferowanego przez naturę, jest zbliżony do wydobycia ropy naftowej, ponieważ w celu jego otrzymania należy wykonać głęboki odwiert. Kiedy wiertło dotrze do warstw skalnych i źródeł wody o odpowiednich parametrach cieplnych, energia może być wówczas pobierana za pomocą odpowiednich pomp. Wydobytą z wnętrza wodę, a dokładnie jej właściwości, takie jak temperatura czy odpowiedni skład mineralny, można wykorzystać na wiele sposobów w różnych gałęziach gospodarki. W wytworach mezozoicznych subbasenów grudziądzko warszawskiego i szczecińsko łódzkiego występują bardzo dobre parametry geotermalne skał. A my właśnie z tych warstw korzystamy. Jeden z naszych zakładów, zlokalizowany we Mszczonowie, powstał jako trzeci tego typu zakład w Polsce. Wydobywana w nim, od 2000 roku, woda geotermalna wykorzystywana jest do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych oraz pitnych, co jest ewenementem na skalę europejską. Eksploatacja gorących, podziemnych źródeł zapewnia radykalne ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Dlatego dzięki skorzystaniu z takiego źródła energii możesz podnieść komfort życia ludzi w swoim otoczeniu i możesz stać się jedną z dobrych praktyk dbania o środowisko naturalne. Gwarantujemy stabilną dostawę energii, minimalizującą negatywne skutki oddziaływania na środowisko naturalne.

Wykorzystanie energii geotermalnej odbywa się już w 64 krajach na całym świecie, w których z powodzeniem funkcjonują elektrownie geotermalne. Na terenie Unii Europejskiej udział geotermii w produkcji energii osiąga blisko 1%. W Polsce jest to nieustannie rozwijający się i mający duży potencjał sektor energetyczny.

Posiadamy dostęp do nieograniczonych zasobów wody pitnej, wydobywanej z wnętrza ziemi. Mając w perspektywie ostatnie lata, podczas których dało się zaobserwować słabe ilości opadów i spadający poziom wód gruntowych, Geotermia Mazowiecka S.A. może być firmą dostarczającą i produkującą znaczne ilości wody pitnej. Dlatego podejmujemy działania, które pozwolą nam być jednym z producentów wody pitnej dla indywidualnego konsumenta. Przeprowadzone badania jasno wskazują, że woda do której posiadamy dostęp, posiada bogate właściwości mineralne. W Europie podobna instalacja działa tylko pod monachijskim Erding.

Najlepszym rozwiązaniem jest oparcie rozwoju technologii oraz biznesu na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Geotermia Mazowiecka S.A. to partner biznesowy, który od ćwierć wieku wydobywa energię przyjazną do środowiska współpracując z wieloma firmami, samorządami oraz uczelniami.

Współpraca z nami to wiele korzyści dla Ciebie i przyszłych pokoleń. Nasza wiedza i doświadczenie pomagają nam w nieustannym doskonaleniu technologii pozyskiwania energii z wnętrza ziemi. Zaufały nam setki firm, dzięki czemu tysiące rodzin na Mazowszu może cieszyć się z dóbr jakie dają wody termalne. Nasze działania na początku skupialiśmy w centralnej Polsce, jednak z biegiem czasu staliśmy się jedną z najważniejszych firm w kraju zajmujących się wydobywaniem energii geotermalnej.

Skip to content