Informacja o efektywnie energetycznym systemie

Adres prowadzenia działalnościProcentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowymProcentowy udział ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowymProcentowy udział ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowymWartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznejSuma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego
Błonie, ul. Kilińskiego 20001,3650086
Sochaczew, ul. Okrężna 25A0001,426750
Sochaczew, ul. Wiskozowa 30001,5225505,5
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/1330001,3627674,03
Mszczonów, ul. Sienkiewicza 58A38,2
Energia geotermalna
000,7239850,37
Żyrardów, ul. Czysta 60001,1155034
Skip to content