Bez kategorii

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA   Na podstawie art. 400 § 1 oraz  art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 03.06.2024 r. o godz. 11:00 w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A Sala D+E, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.   Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad […]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2024 Read More »

Przetarg nieograniczony- wykonanie sieci ciepłowniczej

Wykonanie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 200 w Mszczonowie o długości ok. 711 mb Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej jako Regulamin)

Przetarg nieograniczony- wykonanie sieci ciepłowniczej Read More »

Zapytanie ofertowe- wykonanie sieci ciepłowniczej

Wykonanie sieci ciepłowniczej preizolowanej 2 x DN 200 w Mszczonowie o długości ok. 711 mb Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej jako Regulamin)

Zapytanie ofertowe- wykonanie sieci ciepłowniczej Read More »

Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd „Geotermii Mazowieckiej” S.A. w Mszczonowie zwołuje na dzień 26.03.2024 r. o godz. 12°° w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad:1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2023 r.4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia

Walne Zgromadzenie 2024 Read More »

Zapytanie ofertowe- pompa

dostawa pompy głębinowej z przewodem elektrycznym oraz przetwornikiem częstotliwości (falownikiem) na ujęcie geotermalne w Mszczonowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie” Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i

Zapytanie ofertowe- pompa Read More »

Zapytanie ofertowe- akcesoria preizolowane

Dostawa akcesoriów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie” Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej

Zapytanie ofertowe- akcesoria preizolowane Read More »

Zapytanie ofertowe- hala

Dostawa oraz montaż hali stalowej stanowiącej zabudowę odwiertu geotermalnego IG-1 w Mszczonowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie” Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w

Zapytanie ofertowe- hala Read More »

Plan ograniczeń

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła   Niniejszy plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu  ciepła, na podstawie art. 11  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z późn. zm.), został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu

Plan ograniczeń Read More »

Zapytanie ofertowe- stacja filtracyjna

Dotyczące: dostawy stacji filtracyjnej automatycznej wody geotermalnej w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie”  Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej

Zapytanie ofertowe- stacja filtracyjna Read More »

Zapytanie ofertowe- ciepłomierze

Dotyczące: dostawy kompletnych ciepłomierzy w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie”  Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus Zamówienie realizowane w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Geotermii Mazowieckiej S.A. ( dalej jako Regulamin) W

Zapytanie ofertowe- ciepłomierze Read More »

Skip to content