Zródła ciepła

Ciepłownia Ożarów Mazowiecki

Zadaniem Spółki, po przejęciu w 2008 roku kotłowni znajdującej się na terenie Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, było dostarczenie ciepła dla części mieszkańców oraz odbiorców przemysłowych. Głównym czynnikiem, który przesądził o rozpoczęciu działalności na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, była możliwość realizacji instalacji geotermalnej, która mogłaby dostarczyć ekologiczną energię cieplną zarówno do celów grzewczych jak i rekreacyjnych.

Ciepłownia Ożarów Mazowiecki Read More »

Ciepłownia Żyrardów

Jesienią 2011 r. Spółka podpisała- przy udziale władz samorządowych Żyrardowa – umowę intencyjną z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „ Żyrardów” oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „ Żyrardów”, dotyczącą budowy na terenie miasta kotłowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym, a także instalacji suszenia i utylizacji osadów ściekowych. Finalizacja inwestycji przewidziana została na lipiec 2013. Energia cieplna przeznaczona będzie głównie

Ciepłownia Żyrardów Read More »

Ciepłownia Błonie

W 2004 roku Geotermia Mazowiecka S.A. rozpoczęła działalność w mieście Błonie. Inwestycja dotyczyła połączenia istniejących dwóch oddzielnych systemów ciepłowniczych w jeden spójny system oraz opracowania wraz z Urzędem Miasta Błonie oraz Spółdzielnią Mieszkaniową projektu rozwoju sieci ciepłowniczej (systemu dystrybucji) wraz z termomodernizacją zasobów komunalnych i spółdzielczych miasta. Spółka jest wiodącym dostarczycielem ciepła na terenie miasta

Ciepłownia Błonie Read More »

Ciepłownia Sochaczew

Chodaków „Geotermia Mazowiecka” S.A., tak jak każda inna firma rynkowa, nastawiona jest na osiągnięcie dodatnich, w miarę jak najwyższych wyników finansowych. Z drugiej jednak strony akcjonariat spółki umożliwia realizację ciekawych, proekologicznych projektów inwestycyjnych. Dlatego też każdy z projektów inwestycyjnych spółki zawiera w sobie element ochrony środowiska i produkcji energii odnawialnej. Tak też się stało w

Ciepłownia Sochaczew Read More »

Zakład Geotermalny Mszczonów

Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi skumulowaną w skałach i wodach podziemnych. Źródłem ciepła geotermalnego zawartego w górotworze są procesy rozpadu pierwiastków promieniotwórczych oraz ciepła, które pochodzi jeszcze z czasów powstania Ziemi. Ilość ciepła zmagazynowana we wnętrzu Ziemi jest ogromna, do głębokości około 10 km przekracza 50 000 krotnie energię zawartą we wszystkich złożach gazu

Zakład Geotermalny Mszczonów Read More »

Skip to content