Zródła ciepła

Ciepłownia Ożarów Mazowiecki

Zadaniem Spółki, po przejęciu w 2008 roku kotłowni znajdującej się na terenie Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, było dostarczenie ciepła dla części mieszkańców oraz odbiorców przemysłowych. Głównym czynnikiem, który przesądził o rozpoczęciu działalności na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, była możliwość realizacji instalacji geotermalnej, która mogłaby dostarczyć ekologiczną energię cieplną zarówno do celów grzewczych jak i rekreacyjnych.

Ciepłownia Żyrardów

Jesienią 2011 r. Spółka podpisała- przy udziale władz samorządowych Żyrardowa – umowę intencyjną z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „ Żyrardów” oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „ Żyrardów”, dotyczącą budowy na terenie miasta kotłowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym, a także instalacji suszenia i utylizacji osadów ściekowych. Finalizacja inwestycji przewidziana została na lipiec 2013. Energia cieplna przeznaczona będzie głównie …

Ciepłownia Żyrardów Read More »

Ciepłownia Błonie

W 2004 roku Geotermia Mazowiecka S.A. rozpoczęła działalność w mieście Błonie. Inwestycja dotyczyła połączenia istniejących dwóch oddzielnych systemów ciepłowniczych w jeden spójny system oraz opracowania wraz z Urzędem Miasta Błonie oraz Spółdzielnią Mieszkaniową projektu rozwoju sieci ciepłowniczej (systemu dystrybucji) wraz z termomodernizacją zasobów komunalnych i spółdzielczych miasta. Spółka jest wiodącym dostarczycielem ciepła na terenie miasta …

Ciepłownia Błonie Read More »

Ciepłownia Sochaczew

Chodaków „Geotermia Mazowiecka” S.A., tak jak każda inna firma rynkowa, nastawiona jest na osiągnięcie dodatnich, w miarę jak najwyższych wyników finansowych. Z drugiej jednak strony akcjonariat spółki umożliwia realizację ciekawych, proekologicznych projektów inwestycyjnych. Dlatego też każdy z projektów inwestycyjnych spółki zawiera w sobie element ochrony środowiska i produkcji energii odnawialnej. Tak też się stało w …

Ciepłownia Sochaczew Read More »

Zakład Geotermalny Mszczonów

Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi skumulowaną w skałach i wodach podziemnych. Źródłem ciepła geotermalnego zawartego w górotworze są procesy rozpadu pierwiastków promieniotwórczych oraz ciepła, które pochodzi jeszcze z czasów powstania Ziemi. Ilość ciepła zmagazynowana we wnętrzu Ziemi jest ogromna, do głębokości około 10 km przekracza 50 000 krotnie energię zawartą we wszystkich złożach gazu …

Zakład Geotermalny Mszczonów Read More »

Skip to content