Skargi, Reklamacje

   Nasi pracownicy mają 12 godzin na udzielenie informacji telefonicznych lub 7 dni w przypadku informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła.

Udzielenie odpowiedzi na reklamację złożona przez Państwa powinno nastąpić w ciągu 12 godzin w przypadku odpowiedzi telefonicznych,Replica Watches 14 w przypadku pisemnych i 30 w przypadku odpowiedzi pisemnych, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Standardy jakości obsługi odbiorców i wszelkie inne sprawy nieuregulowane umową sprzedaży ciepła określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U. Nr 16 poz. 92 ).