Przydatne kontakty

Biuro Mszczonów

https://www.bagesfutbol.net/46 855 27 93

e-mail: geotermia@geotermia.com.pl

Mistrz Ciepłowni Sochaczew:

603 243 160

Ciepłownia Chodaków:

46 863 26 36

Ciepłownia Trojanów:

46 862 60 62

Mistrz Zakładu Geotermalnego Mszczonów:

515 053 425

 

Ciepłownia Żyrardów:

46 855 19 27

Mistrz Ciepłowni Żyrardów:

515 053 425

Ciepłownia Błonie:

22 725 32 69

Mistrz Ciepłowni Błonie:

669 875 033

Ciepłownia Ożarów Mazowiecki:

501 093 955

Kontakt w sprawie możliwości i warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej:

 e –mail:

marcin.slowek@geotermia.com.pl

 

Kontakt w sprawie zawarcia umowy sprzedaży ciepła, zmiany umowy, wypowiedzenia umowy:

46 855 27 93 wew. 25, e-mail:

marta.chudzik@geotermia.com.pl

 

Kontakt w sprawie aktualnych stawek opłat za ciepło, zasad rozliczenia zużycia ciepła:

46 855 27 93, e-mail: 


monika.lefelt@geotermia.com.pl

 

Kontakt w sprawie wysokości wystawionych faktur, poprawności wystawionych faktur:

46 855 10 40