Opłaty za ciepło

 Charakterystyka odbiorców 

 

GRUPA

 

CHARAKTERYSTYKA GRUPY ODBIORCÓW

 https://www.puretime03.me/

 

 

S1

 

 

 

https://www.jazstock.com/men-s-watches/gold-watches.html

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, zasilanej z Ciepłowni  „Chodaków” przy ul. Wiskozowej 3 w Sochaczewie, opalanej miałem węglowym i biomasą.

 

 

M1

 

 

 

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 800C i powrotu 600C  zasilanej z Zakładu Geotermalnego przy ul. Sienkiewicza 58A we Mszczonowie

M2

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej w której nośnikiem ciepła jest woda o granicznej temperaturze zasilania 700C i powrotu 500C  zasilanej z Zakładu Geotermalnego przy ul. Sienkiewicza 58A we Mszczonowie

B 1

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Kilińskiego 2 w Błoniu

O1

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie Mazowieckim

S2

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej, przyłączeni do sieci ciepłowniczej, zasilanej z kotłowni  przy ul Okrężnej 25A w Sochaczewie, opalanej miałem węglowym .

Ż1

Odbiorcy ciepła zawartego w wodzie gorącej przyłączeni do sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni przy ul. Czystej 6  w Żyrardowie  

 

Obowiązująca Taryfa

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.30.5.2019.113.XIII.ESz z dnia 15 listopada 2019 r.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3784,Taryfy-opublikowane-w-2019-r.html


Taryfę można znaleźć na wyżej wskazanej stronie pod pozycją 286/2019