Zostań naszym Klientem

Audemars Piguet Swiss Replica Watches

 https://www.jazstock.com/men-s-watches/gold-watches.html

- Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej 

 upload/Wniosek o przyłączenie(5).pdf

- Zawarcie umowy sprzedaży:

 upload/Wniosek o zawarcie umowy(3).pdf

  • Wniosek o zmianę mocy zamówionej 

upload/Zmiana mocy zamóiwonej formularz.pdf

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy dołączyć podane niżej dokumenty, które są niezbędne do przygotowania umowy o przyłączenie oraz umowy sprzedaży. Należy również dołączyć Tytuł Prawny Odbiorcy do ogrzewanego obiektu oraz:

W przypadku Spółki Prawa Handlowego:

  • Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku Spółki Cywilnej lub osoby fiz. prowadzącej działalność gospodarczą:

  • Odpis umowy Spółki, Statutu lub Uchwały, z których wynika prawo reprezentacji
  • Zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej:

 

  • Odpis Uchwały, z której wynika prawo reprezentacji (Powołanie Zarządu Wspólnoty)
  • Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP
  • Zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze REGON
  • Nr licencji zarządcy oraz odpis umowy o zarządzanie