KOMUNIKAT O STRUKTURZE PALIW PIERWOTNYCH

Zgodnie z §23 ust 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 Nr 16, poz. 92) Geotermia Mazowiecka S.A. informuje, że informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez nasze przedsiębiorstwo w roku 2016 , wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów są dostępne w siedzibie spółki przy ul. Spółdzielczej 9a w Mszczonowie.