Kompleksowa Dostawa Gazu Ziemnego 2021

 

Protokół z wyboru oferty:upl/wybór gaz.pdf

Protokół z otwarcia ofert:upl/otwarcie gaz.pdf

Szanowni Państwo,

zapraszamy  do udziału w przetargu na

Kompleksową dostawę gazu ziemnego

dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

(96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ),

w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 
Zapotrzebowanie:  53 726 332 kWh dla 4 obiektów  na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 

Termin składania ofert:  30 kwietnia 2020 r. godz. 11:00

 
Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia:  marta.chudzik@geotermia.com.pl
 
UWAGA: Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
 Odpowiedzi na pytania:upl/Odpowiedzi na pytania gaz.pdf
Komplet dokumentacji do pobrania w całości tutaj: pobierz