Zamówienia publiczne

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do udziału w dialogu konkurencyjnym  na projekt i budowę tężni solankowej w Mszczonowie dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Ogłoszenie nr 573586-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Wniosek o dopuszczenie do udziału wraz  z załącznikami znajduje się na stronie : http://geotermiamazowiecka.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Termin i Miejsce składania wniosków o dopuszczenie :29.07.2019 r, godz.  10:10 w Siedzibie Zamawiającego : Spółdzielcza 9a, 96-300 Mszczonów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!


Zapraszamy serdecznie do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń stacji uzdatniania wody geotermalnej w ramach wykonania projektu pt. „Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr nr 517761-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.


Dokumentacja w tym SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : http://geotermiamazowiecka.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Termin i Miejsce składania ofert :23.02.2018 r, przed godziną 10:30 w Siedzibie Zamawiającego : Spółdzielcza 9a, 96-300 Mszczonów.

..................................................................................................................................................

 

Szanowni Państwo!

 
Zapraszamy serdecznie do udziału w przetargu nieograniczonym na  dostawę urządzeń stacji uzdatniania wody geotermalnej w ramach wykonania projektu  pt.  „Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Geotermii Mazowieckiej S.A.
 
Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Ogłoszenie nr 502203-N-2018 z dnia 2018-01-08 r. 
 
 
Dokumentacja w tym SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : http://geotermiamazowiecka.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
 
Termin i Miejsce składania ofert :26.01.2018 r,  przed godziną 10:30 w Siedzibie Zamawiającego : Spółdzielcza 9a, 96-300 Mszczonów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do udziału w przetargu nieograniczonym na na dostawę, transport oraz rozładowanie materiałów do budowy wodociągu w ramach wykonania projektu  pt.  „Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu . 2017-12-20 r.  pod numerem:  Ogłoszenienr 634987-N-2017 

 

Dokumentacja w tym SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : http://geotermiamazowiecka.ssdip.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Termin i Miejsce składania ofert : 10.01.2018 r. godz. 10.30  w Siedzibie Zamawiającego : Spółdzielcza 9a, 96-300 Mszczonów.

---------------------------------------

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę, transport oraz rozładowanie kontenerów fabrycznie nowych dostosowanych do norm ISO, w ramach wykonania projektu pt.: Opracowanie metody zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych” z działania 1.2. „Działalność Badawczo- Rozwojowa Przedsiębiorstw” RPO WM na lata 2014-2020 dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  2017-11-03 r.  pod numerem:  Ogłoszenie nr 611040-N-2017

Dokumentacja w tym SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie : http://geotermiamazowiecka.ssdip.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Termin i Miejsce składania ofert : 13.11.2017 r. godz. 10.30  w Siedzibie Zamawiającego : Spółdzielcza 9a, 96-300 Mszczonów.