Dostawa gazu 2020

 

Protokół z wyboru oferty:

upload/Protokół wyboru Gaz 2020.pdf

Protokół z otwarcia ofert

upload/Scan0563(1).pdf

UWAGA : W dniu 26.06.2019 r. załączono odpowiedzi do złożonych pytań

Do pobrania: upload/Odpwoedzi na pytania.pdf

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy  do udziału w przetargu na

Kompleksową dostawę gazu ziemnego

dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

(96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ),

w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 
Zapotrzebowanie: 53 507 963 kWh dla 4 obiektów  na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
 
Termin składania ofert:  03  lipca 2019 r. godz. 11:00
 
Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia:  marta.chudzik@geotermia.com.pl
 
UWAGA: Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
 
Komplet dokumentacji do pobrania w całości :upload/2019(1).zip
 
oraz tutaj : 
 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
 
Załącznik nr 1a do SIWZ
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
 
Załącznik nr 11 do SIWZ
 
Załącznik nr 12 do SIWZ