Zakup energii elektrycznej 2019

  

Protokół z wyboru oferty:

upload/protokół wyboru oferty ENEA.pdf

Protokół z otwarcia ofert:

upload/protokół otwarcia(2).pdf

Uwaga w dniu 24.09.2018 r. opublikowano odowiedzi na zadane pytania.

Link poniżej:

upload/odpowiedzi cz_ 1 En.pdf

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy  do udziału w przetargu na zakup energii elektrycznej,

dla Geotermii Mazowieckiej S.A. (96-320 Mszczonów,

ul. Spółdzielcza 9A ), w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

Zapotrzebowanie:  1 714 302 kWh dla 9 PPE na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Taryfy C11, C21, C22b, C23, B23.

Termin składania ofert: 01  października  2018 r. godz. 09:00

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia:

Marta Chudzik   marta.chudzik@geotermia.com.pl

tag heuer replica watches https://www.tagsea.pl

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „Geotermii Mazowieckiej S.A. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz.93, z późn zm.)

 
Załączniki:

Uwaga w dniu 24.09.2018 r. opublikowano odowiedzi na zadane pytania.

Link poniżej:

upload/odpowiedzi cz_ 1 En.pdf

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
 upload/przetarg en ele 2019.pdf 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
upload/Zał_ nr 1 do SIWZ - Opis Szczegółowy Przedmiotu Zamówienia(3).xls
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
upload/Zał_ nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy (1).doc
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
upload/Zał_ nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy(4).doc
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
upload/Zał_ nr 4 do SIWZ - Osswiadczenie o spełnieniu warunków.doc
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(1).doc
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
 upload/Zał_ nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom(1).doc
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej(1).doc
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
 
upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - Wzór umowy .doc
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
upload/Zał_ nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy(1).doc
 
Załącznik nr 10 do SIWZ
upload/Zał_ nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał_ nr 1 do Umowy)(2).doc
 
Załącznik nr 11 do SIWZ
upload/Zał_ nr 11 do SIWZ - Oświadczenie o wysokości obrotu w roku 2017.doc