Przetarg na energię elektryczną 2016

 WYNIK PRZETARGU

 
Zamawiający – Geotermia Mazowiecka S.A. informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „Geotermii Mazowieckiej” S.A. na „Zakup Energii Elektrycznej”,  wpłynęły 4 oferty.
Zgodnie z rozdziałem XIII  oraz XIV SIWZ, Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku badania i oceny oferty w w/w postępowaniu, oferta złożona przez firmę: Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk została uznana za najkorzystniejszą, spełniając warunki SIWZ.
 
Punktacja złożonych ofert przedstawia się następująco:
 
Wykonawca Adres Wykonawcy Punktacja
Energa Obrót S.A. ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 100
Corrente sp. z o.o. ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki 97,81
PGE  Obrót S.A. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódz 97,55
Duon Marketing and Trading S.A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk  94,25

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy uprzejmie do udziału w przetargu na zakup energii elektrycznej, dla Geotermii Mazowieckiej S.A. (96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ), w okresie 15.08.2016 - 31.12.2017 r.

Zapotrzebowanie:  2 721 454 kWh dla 9 PPE na okres od 15.08.2016 r. do 31.12.2017r. 

Taryfy C11, C21, C23, B23.

Termin składania ofert: 21 lipca 2016r. godz. 09:00

 


Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia:

Marta Chudzik, Barbara Dajek

geotermia@geotermia.com.pl

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
 upload/Energia 170.pdf
 
Załącznik nr 1 do SIWZ
upload/poprawiony Zał_ nr 1 do SIWZ - Kopia.pdf
 
Załącznik nr 2 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 2 do SIWZ - Formularz oferty(1).doc
 
Załącznik nr 3 do SIWZ
 
upload/Zał_ nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy(2).doc
 
Załącznik nr 4 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków(1).doc
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 5 do SIWZ - wzór Umowy.doc
 
Załącznik nr 6 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(1).doc
 
Załącznik nr 7 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów grupy kapitałowej(1).doc
 
Załącznik nr 8 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom(2).doc
 
Załącznik nr 9 do SIWZ
 
 upload/Zał_ nr 9 do SIWZ - Oświadczenie posiadania aktualnej umowy lub promesy umowy.doc
 
Załącznik nr 10 do SIWZ

 upload/Zał_ nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (zał_ nr 1 do Umowy).doc

Odpowiedzi na pytania 

 Jakie jest zużycie energii elektrycznej w strefach taryfowych, w taryfach B23 i C23?

upload/Energia 171.pdf

Opczowidzi na pytania cz.1.

upload/Odpowiedzi cz_ 1_.pdf

 Uwagi

Zmianie uległ Załącznik nr 1 do SIWZ. Poprawiono kod pocztowy przy obiektach w Ożarowie Mazowieckim.