Rada Nadzorcza

 
ZOFIA GRAŻYNA KRUKOWSKA - PRZEWODNICZĄCA
 
ADAMSKI JANUSZ - WICEPRZEWODNICZĄCY
 
DARIUSZ JAROSŁAW BOBKO - Członek
 
TOMASZ TYMOFTYJEWICZ- Członek
 
KRZYSZTOF SOLA- Członek
 
MICHAŁ TRZOSKA  - Członek
 
Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.