Rada Nadzorcza

 JÓZEF GRZEGORZ KUREK  - Przewodniczący

ZENON FRANCISZEK RESZKA - Wiceprzewodniczący
 
ANDRZEJ ROSTKOWSKI - Członek
 
JANINA EWA ORZEŁOWSKA - Członek
 
PIOTR KRZYSZTOF OSIECKI - Członek
 
ANTONI TADEUSZ URBANEK - Członek
 
Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.