Rada Nadzorcza

 
 
 
TOMASZ TYMOFTYJEWICZ- Członek
 
KRZYSZTOF SOLA- Członek
 
MICHAŁ TRZOSKA  - Członek
 
Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.