Projekt Skierniewice

W 1997 roku prowadzono prace rekonstrukcyjne na dwóch istniejących odwiertach geotermalnych o głębokości 3 km każdy. Celem tych prac była analiza opłacalności wykorzystania odwiertów w zakresie uciepłowienia części miasta, bądź wykorzystania ich zasobów dla celów rekreacyjnych i leczniczych. Wyniki analiz nie były zadawalające, dlatego pracy zostały zakończone. W ostatnim czasie wrócono jednak do tematu „ Geotermia Mazowiecka” S.A. przy współpracy z instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rozpoczęła realizacje umowy zawartej z Ministerstwem Środowiska, dotyczącej poprawy chłonności skał zbiornikowych w otworach geotermalnych dolnej jury przy wykorzystaniu istniejących odwiertów geotermalnych GT-1 i GT-2. Prace zostały zakończone w 2011 roku.