ISO

     W czerwcu 2015 roku odbył się audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy PN-EN 14001:2005 oraz Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009, w wyniku którego Geotermia Mazowiecka S.A. uzyskała pozytywną ocenę, czego następstwem stało się otrzymanie certyfikatu:

 

 

     Geotermia Mazowiecka S.A wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania w zakresie: Wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Projektowanie i wykonywanie sieci, przyłączy i instalacji ciepłowniczych.

     W 2018 r. Geotermia Mazowiecka S.A. podjeła starania mające na celu dostsosowanie funkcjonujących systemów do nowych norm 9001:2015 oraz 14001:2015.

 

 

Polityka ZSZ Geotermia Mazowiecka S.A.

upload/polityka iso529.pdf