Rada Nadzorcza

JÓZEF GRZEGORZ KUREK  - Przewodniczący
 
ZENON FRANCISZEK RESZKA - Wiceprzewodniczący
 
TOMASZ TYMOFTYJEWICZ- Członek
 
KRZYSZTOF SOLA- Członek
 
PIOTR KRZYSZTOF OSIECKI - Członek
 
MICHAŁ TRZOSKA  - Członek
 
Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.