Zakup energii elektrycznej 2021

 

Protokół z wyboru oferty:upl/wybór en.pdf

Protokół z otwarcia ofertupl/otwarcie en el_.pdf:

 Szanowni Państwo,

zapraszamy  do udziału w przetargu na

zakup energii elektrycznej

dla Geotermii Mazowieckiej S.A.

(96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 9A ),

w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

 

Zapotrzebowanie: 1 374 156 kWh dla 9 PPE 

 

Taryfy C11, C21, C22b, C23, B23.

 

Termin składania ofert: 30  kwietnia 2020 r. godz. 09:00

 

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia: marta.chudzik@geotermia.com.pl

 

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych specyfikacją stosuje się postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „Geotermii Mazowieckiej S.A. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz.93, z późn zm.)

 Odpowiedzi na pytania:upl/Pytania nr 1.pdf

Odpowiedzi na pytania : upl/Pytania nr 2.pdf

Poprawiony załącznik nr 11:upl/Zał_ nr 11 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc

Całość dokumentacji do pobrania tutaj: pobierz