V Ogólnopolski Kongres Geotermalny

 

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 11–14 października 2016 r. w Mszczonowie. Więcej informacji dostępnych pod adresem http://www.globenergia.pl/kongresgeotermalny 

 

Poprzednie Kongresy odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważniejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane geotermią.

 

 

Termin nadsyłania abstraktów referatów na V OKG: do 30 kwietnia 2016 r.

Termin nadsyłania pełnych referatów na Kongres: do 30 kwietnia 2016 r.
(dla Autorów zainteresowanych publikacją w „Technice Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój”)

Abstrakty i referaty można nadsyłać na adres: tpg@min-pan.krakow.pl

Więcej szczegółów dotyczących V OKG będzie przekazywanych w terminie późniejszym.