Witamy na stronie GEOTERMI MAZOWIECKIEJ S.A.

      Firma powstała w czerwcu 1994r. z inicjatywy władz samorządowych Żyrardowa, jako spółka akcyjna „Geotermia Żyrardowska”. Rok później w wyniku dużego zainteresowania eksploatacją wód geotermalnych, rozszerzyliśmy swoją działalność. W konsekwencji firma przyjęła dzisiejszą nazwę „Geotermia Mazowiecka” S.A.

     Geotermia Mazowiecka S.A. wykonuje działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji oraz wytwarzaniu ciepła w sześciu własnych źródłach: Mszczonowie, Sochaczewie: Chodakowie i Trojanowie, Ożarowie Mazowieckim, Błoniu oraz Żyrardowie.

    Odbiorcami ciepła są zarówno użytkownicy obiektów budownictwa jedno i wielorodzinnego, jak i podmioty gospodarcze, zakłady przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej.

     Przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania w oparciu o koncesje nadane przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 10 grudnia 1998 r. na wytwarzanie ciepła oraz jego przesył i dystrybucje. Niniejszym działalność przedsiębiorstwa dostosowała się do wymogów Ustawy- Prawo Energetyczne.

      Geotermia Mazowiecka S.A. jest nowoczesną firmą z tradycjami. W 2014 roku mineło 20 lat od jej powstania. Przedsiębiorstwo stale dba o zadowolenie Odbiorców, podwyższa jakość usług oraz inwestuje w nowe niskoemisyjne technologie i infrastrukturę. Jednocześnie firma dokłada wszelkich starań aby przestrzegać rygorystycznych norm bezpieczeństwa ekologicznego , realizując tym samym unijną politykę minimalizowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

     Nasi pracownicy oraz kadra inżynieryjno-techniczna są zespołem o dużym doświadczeniu i kwalifikacjach. Umożliwia to realizacje skomplikowanych technicznie zadań oraz gwarantuje wysokość jakość naszych usług i bezpieczeństwo energetyczne naszych Odbiorców.

Replica Watches