Projekt badawczo-rozwojowy - w trakcie

 

Projekt dofinasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 
Geotermia Mazowiecka S.A. realizuje projekt w ramach programu badań stosowanych w ścieżce A  pt. „ Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych”. Okres realizacji 01-11.2014-31.10.2017
 
Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie :
 

Lider konsorcjum

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN  Kraków

Partnerzy Projektu

Akademia Górniczo-Hutnicza  Kraków 

 

Geotermia Mazowiecka S.A.
Geotermia Uniejów
Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Politechnika Śląska Gliwice
 
Celem projektu jest wykorzystanie wiedzy mającej zastosowanie praktyczne, w dziedzinie nauki o Ziemi, łączącej dyscypliny takie jak geotermia, hydrogeologia a także gospodarka wodna, ochrona środowiska i balneologia.
 
Cel praktyczny projektu osiągnięty zostanie dzięki realizacji badań ukierunkowanych na innowacyjne, praktyczne zastosowanie wód termalnych w dwóch obszarach technicznych:
1) Optymalizacji pracy systemu uzdatniania wód termalnych w celu efektywnego technicznie i ekonomicznie pozyskania wód pitnych i/lub technologicznych oraz 
2) Przygotowania na bazie wytworzonego koncentratu cieczy i substancji balneologicznych.
 
W procesie uzdatniania wód opadowych metodami membranowymi uzyskuje się produkt uboczny (koncentrat) który- jak wskazały wstępne wyniki badań- może stanowić szerokie zastosowanie, jako alternatywny produkt o cechach balneologicznych, stanowiąc w ten sposób zbywalny surowiec.
 
Ponadto wdrożenie analizowanych rozwiązań na skalę przemysłową, ograniczałoby negatywne oddziaływanie zrzutu cieków powierzchniowych zasolonych, odpadowych wód termalnych. Pozyskanie uzdatnionych wód pozwoliło by na ich pełniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie.