Dane rejestrowe

Geotermia Mazowiecka S.A.

NIP: 838-10-29-481

REGON: 750432138

KRS: 0000032217

Wysokość kapitału zakładowego: 15 104339,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 15.104339, 00 PLN