ISO

W czerwcu 2015 roku odbył się audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy PN-EN 14001:2005 oraz Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009, w wyniku którego Geotermia Mazowiecka S.A. uzyskała pozytywną ocenę, czego następstwem stało się otrzymanie certyfikatu:

 

 

 

Geotermia Mazowiecka S.A wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania w zakresie: Wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Projektowanie i wykonywanie sieci, przyłączy i instalacji ciepłowniczych.

Polityka ZSZ Geotermia Mazowiecka S.A.

upload/polityka.pdf