Energia Elektryczna 2021

W dniu 3 oraz 4 czerwca nasze biuro jest nieczynne. W związku z tym składanie ofert w biurze będzie niemożliwe. 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 9A w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów art. 701 i 703 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Uwaga ! w DNIU 26.05.2021 zmieniono SIWZ – umożliwiając przesyłanie oferty w wersji elektronicznej – oferta podpisana kwalifikowanym podpisem, na adres e-mail. Aktualne SIWZ w Załączniku

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT                                                                                                               z 04.06 na 07.06 godz. 11.00

 

Termin składania ofert:  07 czerwca 2021 r., do godz. 11:00

Forma: Pisemna, za pośrednictwem operatora pocztowego,osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Godziny pracy biura: 8.00- 15.30 lub w wersji elektronicznej – oferta podpisana kwalifikowanym podpisem, na adres e-mail

Zapotrzebowanie: 1 250 000  kWh dla 9 PPE

Taryfy:  C11, C21, C22b, C23, B23.

Kontakt w sprawach przedmiotu i procedury zamówienia, adres złożenia oferty elektronicznej: marta.chudzik@geotermia.com.pl

SIWZ do pobrania

Załączniki do pobrania

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Protokół otwarcia

Protokół wyboru oferty